Zgłoszenie

Istnieje możliwość wysłania zgłoszenia w formie papierowej.

Formularz zgłoszeniowy (w formacie pdf)

UWAGA: Aby „UMOWA – ZGŁOSZENIE” była ważna należy ją własnoręcznie podpisać na odwrotnej stronie tego formularza i odesłać na adres Biura Via Sacra