Zgłoszenie ON-LINE

W celu dokonania zgłoszenia ON-LINE proszę wypełnić poniższy formularz (pola oznaczone * są wymagane):

Zgłaszam udział na pielgrzymkę do * :

W terminie * :

W cenie (płatności – punkt 2 b) * :

Nazwisko (zgodnie z paszportem) * :

Imiona (zgodnie z paszportem) * :

Imię ojca * :

Data urodzenia * :

Miejsce urodzenia * :

Obywatelstwo * :

Seria i numer paszportu lub dowodu osobistego * :

Paszport / dowód wydany w roku * :

Paszport / dowód ważny do (dzień-miesiąc-rok) * :

UWAGA:Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od dnia powrotu do kraju!!!

E-mail :

Kod pocztowy i poczta * :

Miejscowość * :

Ulica i numer domu * :

Numer telefonu * :

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zameldowania):

W pokoju hotelowym chcę mieszkać z :

lub w pokoju jednoosobowym za dopłatą :

Potwierdzam przeczytanie i akceptuję warunki uczestnictwa * :